Get Adobe Flash player

Rodo

  • Administratorem Państwa danych osobowych jest Elżbieta Lechowicz, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Gabinet Kosmetyczny Elżbiety Lechowicz, 63-100 Śrem, ul. Kopernika 25F, NIP:7851192256, zwana dalej Administratorem.
  • Państwa dane zbieramy w celu i przez czas niezbędny do komunikacji z Państwem, w tym udzielenia odpowiedzi na pytanie przekazane przez formularz kontaktowy, wiadomość  e-mail lub inną drogą elektroniczną.
  • Dane będą przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes Administratora w postaci komunikacji z Państwem.
  • Mogą być też przetwarzane w celu realizacji umowy, jeśli to było przedmiotem zapytania. Dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w celu dochodzenia należnych roszczeń i obrony przed roszczeniami, prowadzenia marketingu bezpośredniego – do czasu ustania celu biznesowego lub wniesienia sprzeciwu oraz archiwizacji korespondencji elektronicznej wychodzącej i przychodzącej na wypadek konieczności wykazania jej przebiegu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – przez czas nieokreślony, nie dłużej jednak niż przez okres 10 lat.
  • Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Państwa decyzji. Jednakże w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby np. móc skontaktować się z Państwem w celu obsługi zapytania czy zrealizowania umowy.
  • Uprzejmie informujemy, że posiadają Państwo prawo do dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych czy przenoszenia danych osobowych a także cofnięcia zgody, jeśli przetwarzanie odbywało się w oparciu o zgodę.
  • Jeżeli uważają Państwo, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, mogą Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • Należące do Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane innym odbiorcom, tj. podmiotom przetwarzającym, które stale współpracują z Administratorem, tj. m.in. podmiotowi świadczącemu usługi informatyczne czy księgowe, podwykonawcom obsługującym korespondencję, dostawcy serwera i hostingu.
  • W związku z faktem, że korzystamy z zewnętrznych dostawców różnych usług np. Facebook, Google, Microsoft, Instagram, itp. Państwa dane mogą być przekazywane do państw trzecich np. do Stanów Zjednoczonych. Będą one przekazywane jednak tylko tym odbiorcom, którzy przystąpili do tzw. Tarczy Prywatności - PrivacyShield, lub którzy gwarantują odpowiednią ochronę Państwa danych. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

BABOR JEAN D'ARCEL THALGO OPI
FILORGA ELLA BACHÉ RevitaLash organique 90